Nederlands

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat privacygevoelige gegevens met zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Daarom informeren wij u in dit Privacy & Cookie Statement over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Wij streven ernaar op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan en te handelen binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet (Tw). Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op uw websitebezoek, diensten hierop waarvan u gebruikt maakt en de daarmee samenhangende gegevensverwerkingen (waaronder bijvoorbeeld ticketverkoop, inschrijven voor de nieuwsbrief, deelname aan winacties alsmede bezoek op de website) van de Kerstmarkt Gemeentegrot.

Verantwoordelijke

The PEPr Company BV als uitvoerend organisatiebureau (gevestigd aan Withuisveld, 6226NV te Maastricht, Nederland) en Gemeente Valkenburg aan de Geul als eigenaar van het evenement (gevestigd aan Geneindestraat 4, 6301 HC te Valkenburg aan de Geul, Nederland) is verantwoordelijke van de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verzameld via de ticketverkoop en het websitebezoek of bijbehorende diensten voor de Kerstmarkt Gemeentegrot. De verkoop van tickets is mede ondergebracht bij een externe ticketingpartner. Deze verkopen geschieden onder de verantwoording van Gemeente Valkenburg evenals The PEPr Company BV en derhalve is deze privacy statement ook van toepassing op de verkopen welke via deze partner gesloten worden.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Kerstmarkt Gemeentegrot verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden. Kerstmarkt Gemeentegrot verwerkt uw persoonsgegevens:

Kerstmarkt Gemeentegrot verwerkt uw gegevens, omdat u daar toestemming voor hebt gegeven en omdat dat nodig is om een optimaal bezoek aan ons evenement te kunnen garanderen.

Let op; tijdens ons evenement wordt foto- en beeldmateriaal gemaakt voor promotionele doeleinden. Bij het betreden van ons evenement, gaat u ermee akkoord dat u hierop mogelijk herkenbaar in beeld bent. Indien u bezwaar heeft, dient u ons hier vooraf schriftelijk van op de hoogte te brengen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Kerstmarkt Gemeentegrot?

Kerstmarkt Gemeentegrot kan voor bovenstaande doeleinden verschillende typen persoonsgegevens verwerken:

Aan wie verstrekt Kerstmarkt Gemeentegrot persoonsgegevens?

Kerstmarkt Gemeentegrot verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van  de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. Kerstmarkt Gemeentegrot verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Kerstmarkt Gemeentegrot. Daarnaast worden gegevens verstrekt aan partijen die Kerstmarkt Gemeentegrot helpen bij de uitvoering van diensten voor u, de levering van producten aan u of om onze website te onderhouden. Deze derde partijen kunnen zijn:

Hoe lang bewaart Kerstmarkt Gemeentegrot uw gegevens?

Kerstmarkt Gemeentegrot bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt moeten verplicht zeven jaar worden bewaard.

Beveiliging van persoonsgegevens en aansprakelijkheid

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Kerstmarkt Gemeentegrot heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website 100% veiligheid gegarandeerd worden. Kerstmarkt Gemeentegrot kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten Kerstmarkt Gemeentegrot’s controle ligt. Onze website kan links bevatten naar andere websites en apps. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en beveiliging van zulke websites en apps. Deze websites en apps vallen niet onder deze privacyverklaring en we raden dan ook aan om de privacyverklaringen op deze websites en apps zorgvuldig te lezen.

Cookies | Privacy statement

Aanmelden nieuwsbrief

Meer informatie

Cookies op kerstmarktgemeentegrot.nl

Kerstmarkt Gemeentegrot gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en metingen. Geef voor andere cookies je voorkeuren op.
Meer informatie

Ik wil Sociale Media koppelingen: hiermee staat het plaatsen van cookies door social medianetwerken toe, deze netwerken kunnen u volgen en uw internetgedrag gebruiken voor andere doeleinden

Ik wil gepersonaliseerde advertenties: hiermee ontvangt u gepersonaliseerde advertenties die worden afgestemd op uw internetgedrag. Via deze cookies kan uw internetgedrag gevolgd worden door advertentienetwerken.

Terug
Cookie statement
Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website in uw randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend.

Welke cookies plaatst Kerstmarkt Gemeentegrot?

De website kan uitsluitend de volgende cookies en technieken gebruiken en alleen voor de volgende doeleinden:

Welke (persoons)gegevens verzamelt Kerstmarkt Gemeentegrot via Cookies?

Kerstmarkt Gemeentegrot (en onze ticketpartner) verzamelt uw IP-adres (waar mogelijk geanonimiseerd), technische kenmerken (zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm), vanaf waar u op de website bent gekomen, wanneer en hoe lang u de website bezoekt of gebruikt, of u gebruik maakt van functionaliteiten van de website, welke pagina's u bezoekt op de website, surf- en klikgedrag en cookie identifiers.

Hoe kunt u zich verzetten tegen cookies?

Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangeven dat uw browser geen cookies (van onze website of die van onze ticketingpartner) mag aanvaarden. Indien u zich wilt verzetten tegen de cookies van Google Analytics, kunt u dit in uw browser instellen door cookies van Google (Analytics) via uw browser te weigeren. Daarnaast maken wij gebruik van een cookie-banner op de eerste pagina van onze website waarbij u kunt aangeven welke cookies u wel of niet wilt accepteren.

Voor andere vragen en verzoeken kunt u altijd contact opnemen via onderstaande kanalen.

Hoe kunt u contact opnemen met Kerstmarkt Gemeentegrot?

Voor vragen of verzoeken kunt u telefonisch, via de website of per post contact opnemen met Kerstmarkt Gemeentegrot:

Kerstmarkt Gemeentegrot
Postadres: Withuisveld 8, 6226 NV, Maastricht
Telefoon: +31 (0)43-2030013
E-mail: kerstmarkt.gemeentegrot@valkenburg.nl

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Kerstmarkt Gemeentegrot. Dit kunt u doen via het sturen van een e-mail naar bovenstaand adres. Houd er rekening mee dat Kerstmarkt Gemeentegrot in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Kerstmarkt Gemeentegrot u met de vereiste gegevens opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

Wanneer is dit Cookie Statement voor het laatst gewijzigd?

Kerstmarkt Gemeentegrot behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Cookie Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Cookie Statement. Kerstmarkt Gemeentegrot raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 25 september 2019.